Posts

Showing posts from March, 2012

FAEDAH RAWATAN HOSPITAL

FAEDAH RAWATAN HOSPITAL - Peraturan membuat tuntutan
Seperti mana sedia maklum, Kesatuan memberi faedah rawatan hospital kepada ahli-ahli yang dimasukkan ke hospital.
Seperti semua faedah itu, anda perlu untuk mengikut undang-undang dan peraturan tertentu. Semua tuntutan untuk faedah rawatan hospital hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:- (i)Faedah ini hanya diberi kepad ahli-ahli yang dimasukkan ke hospital Kerajaan atau mana-mana institusi perubatan yang diluluskan. (ii) Kemasukan ke hospital atau mana-mana institusi perubatan yang diluluskan hendaklah tidak kurang dari 14 hari secara berterusan. (iii)Bukti kemasukan ke hospital seperti bil hospital, discharge note atau surat pengesahan daripada pegawai perubatan hendaklah disertakan bersama permohonan.
Untuk tujuan ini, ‘Sijil Cuti Sakit’ yang dikeluarkan oleh Hospital Kerajaan atau institusi perubatan swasta tidakboleh diterima sebagai bukti kemasukan ke hospital.
Untuk menjadi layak menerima faedah rawatan hospital, seseorang ahli h…

BORANG BERKAITAN MTSU

BORANG INSURAN DAN  HADIAH PENDIDIKAN MTSU

BORANG TUNTUTAN INSURAN American International Assurance Bhd. (AIA)
1. Borang Tuntutan Kemalangan AIA
2. Borang Permohonan untuk Tuntutan Kematian AIA

BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN (MTSU)
3. Borang Permohonan Khairat Kematian
4. Borang Permohonan Faedah Waktu Sakit
5. Borang Permohonan Hadiah Pendidikan
Sila pastikan semua borang lengkap diisi dan dokumen berkaitan dikemukakan.

Hadiah Pendidikan Tahun 2011

Hadiah Pendidikan Bagi Anak-Anak Ahli MTSU Yang Cemerlang
Berita baik! Keputusan SPM 2011 telah diumumkan pada 21 Mac 2012!
Ahli-ahli yang mempunyai anak yang telah LULUS peperiksaan Penilaian Menengah Rendah atau Sijil Pelajaran Malaysia dalam tahun 2011 dengan cemerlang dan masih meneruskan pengajian boleh memohon hadiah pendidikan dari Kumpulan Wang Kebajikan MTSU.

Suara Teknik No.: 4 Oktober - Disember 2011

Image
Suara Teknik No.: 4 Oktober - Disember 2011
Suara Teknik keluaran ke-4 bagi tahun 2011 (Okt-Dis) telah diterbitkan. Sila dapatkan cari cawangan-cawangan MTSU. Bagi yang ingin membacanya secara digital, sila download link di bawah ini. Suara Teknik juga terdapat juga dalam versi Bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih.

Link download:
Suara Teknik 4-2011 (versi BM)
Suara Teknik 4-2011 (versi BI)


Tatacara download Suara Teknik dari MediaFire

1. Click link download di atas (pilih sama ada versi BM atau BI).

2. Satu page baru akan muncul dan click butang berwarna hijau "Download".
 3. Save file PDF Suara Teknik tersebut di dalam komputer anda.

Terima kasih