Thursday, 22 March 2012

Faedah Rawatan Hospital
FAEDAH RAWATAN HOSPITAL - Peraturan membuat tuntutan

Seperti mana sedia maklum, Kesatuan memberi faedah rawatan hospital kepada ahli-ahli yang dimasukkan ke hospital.

Seperti semua faedah itu, anda perlu untuk mengikut undang-undang dan peraturan tertentu. Semua tuntutan untuk faedah rawatan hospital hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:-
(i)   Faedah ini hanya diberi kepad ahli-ahli yang dimasukkan ke hospital Kerajaan atau mana-mana institusi perubatan yang diluluskan.
(ii) Kemasukan ke hospital atau mana-mana institusi perubatan yang diluluskan hendaklah tidak kurang dari 14 hari secara berterusan.
(iii) Bukti kemasukan ke hospital seperti bil hospital, discharge note atau surat pengesahan daripada pegawai perubatan hendaklah disertakan bersama permohonan.

Untuk tujuan ini, ‘Sijil Cuti Sakit’ yang dikeluarkan oleh Hospital Kerajaan atau institusi perubatan swasta tidak boleh diterima sebagai bukti kemasukan ke hospital.

Untuk menjadi layak menerima faedah rawatan hospital, seseorang ahli hendaklah menjelaskan yuran bulanannya. Jika ia berada dalam tunggakan yuran, tempoh tunggakan itu hendaklah tidak melebihi tiga (3) bulan.

(iv)  Permohonan untuk faedah rawatan hospital hanya boleh dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan selepas keluar dari hospital atau isntitusi perubatan yang diluluskan.

(v)  Permohonan untuk faedah rawatan hospital hendaklah dibuat dengan menggunakan borang tertentu yang boleh diperolehi daripada Setiausaha Cawangan atau Ibu PejabatKesatuan
[Download Borang Permohonan Faedah Waktu Sakit disini]

(vi)   Bayaran sebanyak RM50.00 akan diberikan dibawah kemudahan ini adan ia adalah sekali sahaja dalam satu tahun kewangan.

Tahun kewangan ialah dari 1 April hingga 31 Mac tahun berikutnya.

BORANG BERKAITAN MTSU

BORANG INSURAN DAN 
HADIAH PENDIDIKAN MTSU

BORANG TUNTUTAN INSURAN American International Assurance Bhd. (AIA)BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN (MTSU)


Sila pastikan semua borang lengkap diisi dan dokumen berkaitan dikemukakan.

Hadiah Pendidikan Tahun 2011

Hadiah Pendidikan Bagi Anak-Anak Ahli MTSU Yang Cemerlang

Berita baik! Keputusan SPM 2011 telah diumumkan pada 21 Mac 2012!

Ahli-ahli yang mempunyai anak yang telah LULUS peperiksaan Penilaian Menengah Rendah atau Sijil Pelajaran Malaysia dalam tahun 2011 dengan cemerlang dan masih meneruskan pengajian boleh memohon hadiah pendidikan dari Kumpulan Wang Kebajikan MTSU.

Wednesday, 21 March 2012

Suara Teknik No.: 4 Oktober - Disember 2011

Suara Teknik No.: 4 Oktober - Disember 2011

Suara Teknik keluaran ke-4 bagi tahun 2011 (Okt-Dis) telah diterbitkan. Sila dapatkan cari cawangan-cawangan MTSU. Bagi yang ingin membacanya secara digital, sila download link di bawah ini. Suara Teknik juga terdapat juga dalam versi Bahasa Inggeris.
Suara Teknik Versi Bahasa Melayu (BM)
Suara Teknik Versi Bahasa Inggeris (BI)
Sekian, terima kasih.

Link download:
Suara Teknik 4-2011 (versi BM)
Suara Teknik 4-2011 (versi BI)


Tatacara download Suara Teknik dari MediaFire

1. Click link download di atas (pilih sama ada versi BM atau BI).

2. Satu page baru akan muncul dan click butang berwarna hijau "Download".


 

 3. Save file PDF Suara Teknik tersebut di dalam komputer anda.

Terima kasih